Försäkring på långresan

När man planerar en längre vistelse i Thailand så kommer snart frågan upp om försäkring under tiden man är där. Det finns många lösningar att använda sig utav, vi har tittat på ett par olika och jämfört dem – håll tillgodo!

Hemförsäkringens reseskydd räcker vanligtvis i 30, 45 eller 60 dagar beroende på vilket hemförsäkringsbolag man har. Hos vissa försäkringsbolag kan man förlänga tiden för reseförsäkringens giltighet, hos vissa kan man det inte eller att det blir så dyrt att man lika gärna kan skaffa en separat reseförsäkring från ett specialiserat bolag.

Kolla med ditt bolag hur det ligger till. Har du ingen hemförsäkring så borde du verkligen skaffa dig en försäkring inför resan  då det kan bli oerhört kostsamt om man ska finansiera sjukvården själv.

 

I vår jämförelse har vi tagit fram två olika priser, en på en vuxen person 53 år gammal och en på en vuxen person 76 år gammal.

 

Första alternativet är en resa November 2022 – Januari 2023 på 10 veckor eller 70 dagar.

 

Det andra alternativet är en resa mellan November 2022 till April 2023 på 21 veckor eller 151 dagar.

Gouda är ett specialiserat försäkringsbolag som säljer reseförsäkringar och tillhör Gjensidige koncernen. Här finns möjlighet att teckna en kompletterande försäkring så att du kan nyttja din hemförsäkrings reseskydd de första 45 eller 60 dagarna.

För 53 åringen kostar det 3427 kronor, finns det hemförsäkring så kostar det 1344 kronor från dag 46 och 701 kronor från dag 61.

För 76 åringen kostar det 9861 kronor för senioreseförsäkringen. Finns det en hemförsäkring kostar det 3756 kronor från dag 46 och 1773 från dag 61

 

På den långa resan med hemkomst i april 2023 kostar det 6723 kronor respektive 4922 kronor eller 4277 kronor om man har en gällande hemförsäkring till dag 45 eller 60.

För 76 åringen blir det 20 395 kronor och 14 570 respektive 12 587 ifall man har en hemförsäkring som gäller i 45 eller 60 dagar. Goudas Senior reseförsäkring gäller utan självrisk.

ERV, även känt som Europeiska  är ett specialiserat försäkringsbolag som säljer reseförsäkringar. Här finns möjlighet att teckna en kompletterande försäkring så att du kan nyttja din hemförsäkrings reseskydd de första 45 eller 60 dagarna.

För 53 åringen kostar det 3285 kronor för bas försäkringen, finns det hemförsäkring så kostar det 1392 kronor från dag 46 och 751 kronor från dag 61.

För 76 åringen kostar det 8352 kronor för basförsäkringen. Finns det en hemförsäkring kostar det 3580 kronor från dag 46 och 1964 från dag 61

 

På den långa resan med hemkomst i april 2023 kostar det för 53 åringen 6723 kronor respektive 4922 kronor eller 4277 kronor om man har en gällande hemförsäkring till dag 45 eller 60.

För 76 åringen blir det 16 169 kronor och 11 969 respektive 10 593 ifall man har en hemförsäkring som gäller i 45 eller 60 dagar.

Luma Thailand Pass är ett försäkringsbolag som är baserat i Thailand och fokuserar på att försäkra turister som kommer till Thailand för semester på lång eller kort tid.

De är en del av den Malaysiska storkoncernen TuneProtect och har ett mycket omfattannde utbud av försäkringar. Tecknas enkelt via nätet men notera att all kommunikation med dem sker på engelska.

 

För 53 åringen kostar det 5634 THB (1662SEK) för den billigaste planen upp till 9331 THB (2753 SEK) för den mest omfattande försäkringen. Men på Luma Thailandpass kan man bara teckna försäkring tills det år man fyller 75 så 76 åringar kan inte försäkras här.

 

På den långa resan med hemkomst i april 2023 kostar försäkringen 11 648 THB (3437 SEK)för det billigaste alternativet och 20 262 THB (5980 SEK) för det dyraste alternativet.

Summa summarum kan man säga att Gouda och ERV är ganska lika, på ERV kan man bygga på sin försäkring för att passa till olika specialintressen man kanske kan ha på sin resa.

 

När det gäller Luma´s försäkring så är den ju avsevärt billigare men man ska ta med det faktum att den inte alls är lika omfattande som Goudas eller ERV´s försäkringar och att de kan hänvisa dig till något av deras specifika sjukhus  vilket inte behövs med Gouda eller ERV – där är det bara att kliva in på första bästa sjukhus du hittar.

 

Men, åk inte oförsäkrad till Thailand, det kan bli oerhört dyrt för dig!