Asean Tourism Forum – Rehabiliteringen

När vi nu stänger boken över det 42:a Asean Tourism Forum här i Vientiane, Laos, kan vi konstatera att eventet fortfarande är under rehabilitering efter pandemiåren.

Eventet var som störst 2018 då det hölls i Chiang Mai i Thailand men år 2021 ställdes det in och när Kambodja arrangerade det 2022 var det under strikta pandemirestriktioner och förra årets event som hölls i Yogyakarta i Indonesien blev ett publikmässigt fiasko med endast 192 besökare på det 4 dagar långa eventet.

Här i Laos har besökarna varit klart fler än förra året i Indonesien även om det på långa vägar inte når upp till siffrorna för 2018 års event.

Men för att återfå förtroendet från säljarna vill det nog till att man jobbar hårt med att locka både köpare och media till eventet – som en företrädare för en större hotellkedja sa till Destination Asien -Varför ska vi betala tusentals dollar för mässyta när det inte kommer några besökare?

Resemässan här, TRAVEX, var väldigt liten och många ledande aktörer saknades. Brunei var helt frånvarande och Singapore fanns inte heller representerade på TRAVEX tillsammans med många andra.

Där måste man jobba hårt med att återfå säljarnas förtroende och tillit att ATF kan leverera det som säljarna vill ha – kunder och mediauppmärksamhet.

År 2025 är det Malaysia som arrangerar ATF i Johor Bahru och givet att Malaysia är en mycket mer resursstark turistnation än Laos kan vi nog räkna med en större uppslutning av både köpare och säljare 2025.